Tampilkan postingan dengan label PGSIKAB.WAJO. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PGSIKAB.WAJO. Tampilkan semua postingan

Senin, 30 April 2012

INSAN BERKARAKTER HARAPAN KEHIDUPAN BANGSA

SAMSUL BAHRI
Oleh:
Syamsul Bahri, S. Pd.

 Ketua PGSI Kab. Wajo
Hidup dan kehidupan ini adalah suatu kepastian berdasarkan realita kehidupan sejak turunnya Nabi Adam As. bersama isterinya Hawa ke dunia sampai akhir kehidupan nanti (kiamat). Tetapi masalah kiamat, kita manusia tidak ada kemampuan untuk mengetahuinya apalagi ingin memastikannya. Oleh karena itu, tugas sebagai insan hanyalah berbuat dan berbuat dalam kapasitas sebagai khalifah dan hamba Allah. Ini merupakan konsekwensi dari predikat tercipta bukan pencipta. Jadi kita hanya patuh dan tunduk atas ketentuan pencipta. Dalam hal ini, Allah sebagai pencipta tunggal terhadap semua apa yang ada di bumi dan di langit. Allah berfirman: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al Baqarah: 30).

POSTINGAN UNGGULAN

nnnnn

 nnnnn