Selasa, 13 Juni 2023

INFORMASI PENTING PPDB SMA 7 WAJO 2023-21024KELENGKAPAN  BERKAS :
1 Foto copy  Kartu Keluarga,  
2. Foto copy Akta Lahir,  
3. Foto copy Rapor semester 1- 5;   
4. SKL/Ijazah  (yang belum ada menyusul) 
1-3  Wajib  dimasukkan di MAP BIRU bagi laki-laki; 
MAP MERAH JAMBU bagi Perempuan!
Terima Kasih, atas perhatiannya!

                                                     TTD

                                                 PANITIA


                                                 PPDB PROVINSI SULAWESI SELATAN
                                                               UNTUK LOGIN PPDB
CONTOH SURAT PERNYATAAN  DOMISILI
(DI LUAR WILAYAH TEMPE)

Sabtu, 10 Juni 2023

Rufa Rufanna Lasa e nennia Fabburana

1. Feddi Bebbua
- Cika
  - cika rakko
    *Tanranna : 
      Mafeddi bebbue, tuli tallualua, joli joli
    *Fabburana :
      Daung otti rakko itunu, nappa ifanafi 
      rikaca ingeng e, nagenne sikaca 
      nappa yinung
   - cika Bebe
2. Lasa ulu cekke
    *Tanranna :
      Mafeddi ulu cifue, sammanna lo       
      tallolo batu matae, tuli bebbe wae 
      matae, ya fa na liwa feddina ulue       
      narekko tangassoi.
    *Fabburana :
      Rebbung awo ifaru, inappa yabbabe
      Ko linroe.
3. Ore
    - ore rakko
      *Tanranna : tuli more tagganru ganru.
                         Degaga bolo na
      *Fabburana : lemo kofasa ifera 
        ifasicampuru keca si siru, nappa 
        yinung 3x1
      - Mese
      *Tanranna :
        Tuli more nasibawai mengnngi 
        enggi aro na
      *Fabuurana
        Anrofe awo itunu inappa awunna 
        itaroi uwae cedde nappa     
        ibabekekeng Aro na
4. Semmeng
    a. Semmempolo
         * Tanranna :
             Mafella alalena, biasa to mekke,    
             bolokeng, matane fappeneddinna
        * Fabburana
           Otti lolo ufaru inappa ibabekeng 
           ulunna, narekko masere i 
           Z,qsemmenna iwosoi wai oring.
5. Arawukeng
    * Tanranna :
       Mafeddi maccui cui silalona de na 
       irisseng fassabarenna ( sembarang 
       tempat ) "pebyakit yg di sebabkan 
       oleh mahlum tak kasat mata 
    * Fabburana :
       Daun sarekaja, daun nyameng 
       nyameng, burica 7 batu, iforokeng i.

Salam berbagi
Mohon di tambah khasana fabbura ogita.

JURNAL PPDB SMA 7 WAJO TAHUN AJARAN 2023-2024

 


                                               


BALIHO II

                        BALIHO III
                 

                                                                TWIBBONE SISWA

Contoh tulisan pada sampul Map Pendaftar calon peserta didik SMA 7 Wajo 
Laki-Laki warna BIRU Wanita warna MERAH JAMBUPENGINPUTAN NILAI RAPOR (PENGETAHUAN) OFF LINE


HARI KE IV. UJI COBA VERIFIKASI MASIH TERKENDALA JARINGAN 


 PANITIA MENGHUBUNGI CALON PESERTA DIDIK YANG DATANYA BERMASALAH                   SORTIR MAP BERKAS PESERTA DIDIK BERDASARKAN ASAL SEKOLAH

IZHOMA PANITIA PPBD

               PENGINPUTAN DATA CALON PESERTA DIDIK BARU DI MALAM HARI
                                                            Jumat, 9 Juni 2023

                  NURDIN Smanet


  SENIN, 12 JUNI 2023
                                                   PENERIMAAN BERKAS                         PENENTUAN TITIK ZONASI  DENGAN APLIKASI GOOGLE MAPS

Proses Verifikasi dengan kendala  jaringan yang oops!, ujian bagi yang tidak SABAR

                                 Dengan sabar  calon peserta didik ANTRI untuk verifikasiSELASA, 13 JUNI 2023


 "CHECK AND RECHECK" BERKAS CALON SISWA DIHUBUNGI OLEH PANITIA VIA TELEPON
                                             KARTU KELUARGA SEJAHTERA (PKH), 
                                                     SYARAT JALUR AFIRMASI

                                              KAMIS, 25 JUNI 2023 MANAJEMEN BERKAS

Jumat, 23 Juni 2023
PENDAFTARAN ULANG JALUR AFIRMASI, ANAK GURU, MUTASI DAN PRESTASI NON AKADEMIK


JALUR PRESTASI NON AKADEMIK, HAFIZ 5 JUZ (1-5)

Salah satu calon siswa yang menunjukkan 
KOMPETENSI PRESTASI NON AKADEMIK YANG DIMILIKI 
ALHAMDULILLAH

           JALUR ANAK GURU (2%)Proses Verifikasi Jalur ZonasiPENDAFTARAN JALUR PRESTASI
10 JULI 2023PENGUMUMAN YANG DINYATAKAN LULUS DI SMA 7 WAJO MELALUI JALUR PRESTASI AKADEMIK

POSTINGAN UNGGULAN

"Quotes of the day" Pembina SMA 7 Wajo